Pitanje savetnici

Da li postoji Kriminalistički inspektor ili agent kriminalistike?

Imam više pitanja, prvo pitanje je da li postoji Kriminalistički inspektor ili agent kriminalistike. Drugo pitanje je kolika

je plata kriminaliste? Treće je koliko je sigurno zapošljavanje i četvrto kako do toga?

1184
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Postoji zanimanje inspektora u policiji koji se bave suzbijanjem kriminala. Više o tom zanimanju ćeš pročitati ovde. Da bi se neko bavio ovim zanimanjem, potrebno je da ima određen broj godina rada u policiji, da kontinuirano radi na svom usavršavanju i da ima završen Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti ili Kriminalističko-policijski univezitet (nekadašnja Policijsko-kriminalistička akademija). Često se dešava da neko završi osnovnu policijsku obuku, zaposli se kao policijac, vremenom završi i fakultet i napreduje do pozicije inspektora. Što se tiče sigurnosti posla, za zapošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoje dosta stroge procedure za zaposlenje i sve zavisi od njihovih potreba za određenim kadrovima. 

Pored toga, postoji i zanimanje kriminaliste. Oni se takođe školuju na Kriminalističko - policijskom univerzitetu, međutim mogu raditi i u drugim relevatnim ministarstvima poput Ministarstva pravde. Kriminalisti izlaze na tržište rada kao i diplomci drugih fakulteta, i to koliko će lako naći posao zavisi od brojnih faktora, poput trenutne potrebe za tim zanimanjem, njihovih znanja i veština, praktičnog iskustva koje imaju, itd.

Takođe, zanimanje koje bi ti možda bilo interesantno je menadžer bezbednosti. Oni koji se bave ovim poslom su završili Fakultet bezbednosti. Pored toga što sa ovim zanimanjem možeš da radiš u organima državne bezbednosti, možeš raditi i u privatnim firmama koje imaju potrebu za ovim zanimanjem, institutima koji se u teoriji bave proučavanjem kriminalistike, ili čak nekoj nevladinoj organizaciji koja se bavi pitanjem bezbednosti. Slično kao i prethodno, lakoća pronalaženja posla ne zavisi samo od fakultetske diplome. :). Ukoliko se odlučiš za ovaj fakultet, pokušaj da stekneš što više praktičnog iskustva kroz prakse i volontiranja u ovoj oblasti, i verujem da će ti biti lako da dođeš do budućeg posla. :)