Pitanje savetnici

Ako upišem opštu gimnaziju koji fakultet je najbolji za mene ako hoću da budem menadžer? 

Ako upišem opštu gimnaziju koji fakultet je najbolji za mene ako hoću da budem menadžer? 

122
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Da li si razmatrala opcije upisa fakulteta u Srbiji ili bi želela da upišeš fakultet u Crnoj Gori?

U Srbiji se menadžment izučava na nekoliko fakulteta, i brojni smerovi usmeravaju na zanimanje menadžera. Što se tiče državnih fakulteta, u ovoj oblasti se najviše izdvaja Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, gde se proučavaju opšti principi menadžmenta. 

Međutim, postoji mogućnost da se baviš menadžmentom i ako završiš neki drugi fakultet. Npr. mnogi PR menadžeri su imaju zvanje diplomiranog novinara i završili su Fakultet političkih nauka, dok su mnogi menadžeri ljudskih resursa imaju zvanje diplomiranog psihologa i diplomu Filozofskog fakulteta. 

Menadžment je dosta široka naučna disciplina, i primenljiva je u različitim oblastima. :). Možeš da istražiš na kojim sve fakultetima postoji, i koliko se poklapa sa tvojim interesovanjima. :)