Pitanje savetnici

Interesuje me da li se može sa završenim veterinarskim smerom upisati smer za babicu

Interesuje me da li se može sa završenim veterinarskim smerom upisati smer za babicu i da li se sa strukovnim studijama za medicinsku sestru
može raditi u porodilištu ili kao patronažna sestra?

134
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Ako sam dobro razumela, nakon završene srednje škole, odnosno veterinarskog smera, želiš da upišeš smer za babicu? 

Ukoliko se odlučiš za studije na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, za ovaj smer je potrebno da imaš završenu srednju medicinsku školu ili gimnaziju. Ukoliko ti se čine interesantni drugi smerovi za koje ovo nije nužan preduslov, možeš i njih uzeti u obzir. Naravno, ukoliko je smer za medicinsku sestu - babicu tvoja jedina želja, uvek možeš razmotriti opciju prekvalifikacije, odnosno polaganja dodatnih ispita, kako bi mogla da upišeš ovaj smer. 

Što se tiče tvog drugog pitanja, odgovor je da možeš, samo je nužno da odradiš obavezno stažiranje i dobiješ licencu da bi mogla da se baviš ovim poslom. Svaka zdravstvena ustanova oglašava konkurse za ovu poziciju i kompetencije i zvanja prilagođavaju svojim potrebama. Sa zvanjem strukovne medicinske sestre svakako imaš nešto više opcija za zapošljavanje. :)