Pitanje savetnici

Geoinformatika

Zdravo! Čula sam za smer geoinformatičara na građevinskom fakultetu. Pošto je relativno novi smer, ne mogu da nađem dovoljno informacija o njemu. Kako izgleda zapošljavanje posle završenog tog fakulteta?

628
pre 11 meseci

Odgovor savetnice:

Hvala ti na upućenom pitanju! 

Tri glavna zadatka geoinformatike su: razvoj i ažuriranje baza podataka sa geografskim podacima, analiza i modeliranje tih podataka, razvoj i integracija alata i softvera za te zadatke. 

Ovde možeš pronaći detaljnije informacije o samom programu Geoingormatika na Građeviskom fakultetu, dok ovde možeš pronaći nešto više o opisu posla geoinformatičara. 

Kada je u pitanju proces zapošljavanja, on se razlikuje u odnosu na to u kojoj oblasti bi želela da se baviš nakon što završiš fakultet, jer se geoinformatički sistemi koriste se u velikom broju delatnosti – u geodeziji, poljoprivredi, rudarstvu, energetici, saobraćaju, obrazovanju, zabavi, nauci, turizmu i mnogim drugim delatnostima vezanim za svakodnevne ljudske aktivnosti. Ukoliko bi želela da nastaviš u oblasti građevinarstva i geodezije, možeš se obratiti geodetskom zavodu, katastrima, građevinskim firmama, firmama koje imaju sopstvene službe za premer terena kao što su NIS, projektantskim firmama, urbanističkim zavodima, državnoj upravi i sekretarijatima, institucijama koje imaju sektor za prostorni sistem (GIS)...