Pitanje savetnici

Šta sve mogu da radim ako završim Fakultet bezbednosti? Tačnije smer - bezbednost?

Šta sve mogu da radim ako završim Fakultet bezbednosti? Tačnije smer - bezbednost?

2606
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Ono što odmah mogu da ti kažem je da s obzirom na to ko su strateški partneri ovog fakulteta sigurno je da možeš da radiš u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu spoljnih poslova, Vojsci, Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA), a verovatno i u Sudu ili nekom drugom organu državne uprave i to uglavnom na rukovodećim, menadžľerskim položajima.

Osim što možeš da radiš za državu, možeš i da radiš kako oni na sajtu kažu i na bezbednosti koja se odnosi na zaštitu lica, imovine i poslovanja privrednih subjekata, institucija i organizacionih celina jednog društva, kao i bezbednosti pojedinca.

Studenti treba da se pripreme za uspešno izvršavanje rukovodećih zadataka u okvirima bezbednosne struke u privrednim i neprivrednim organizacijama, institucijama sistema i u društvenom (državnom) i u privatnom sektoru.

To znači da možeš da radiš na izgradnji i organizaciji drugih bezbednosnih sistema koji se ne tiču direktno države već na primer nekih privatnih firmi ili lica, kao što je bezbednosni sistem u bankama, koje svaka ima. Ili na poslovima planiranja i projektovanja u oblasti bezbednosti na svim nivoima (preduzeća, mesna zajednica, opština, region, republika).

Možeš da radiš i kao privatni detektiv.

U različitim inspekcijskim službama, to je opet pri državi.

Možeš da radiš kao stručnjak savetnik u izradi studija i analizi situacija i izradi procena i planova sve vezano za bezbednost.

Možeš da radiš u nekoj naučnoj instituciji, na primer nekom institutu kao što je Institut za kriminološka istraživanja, kao istraživač bezbednosti.

To je ono što ja znam, ako hoćeš, raspitaću ti se još.