Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Visoka škola strukovnih studija, Beograd

http://www.vzsbeograd.edu.rs/


Studentska služba

011/ 2618-120 011/ 2618-024 011/ 2105-727

Adresa

Cara Dušana 254 11080 Zemun

Telefon

011/2618-120

Email

visokazdravstvenaskola@gmail.com

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Strukovni/a sanitarno-ekološki/a inženjer/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Strukovna medicinska sestra

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

75 studenata se finansira iz budžeta, a 85 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom medicinskom školom ili gimnazijom.

Strukovna medicinska sestra - babica

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 84

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 64 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom medicinskom školom ili gimnazijom.

Strukovni sanitarno-ekološki inženjer

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni medicinski radiolog

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni fizioterapeut

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 60 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni radni terapeut

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 45 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni nutricionista dijetetičar

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 66

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 51 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 48

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 33 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni kozmetičar-estetičar

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 48

Visina školarine: 96000 din.

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta, a 38 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni zubni protetičar

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 129000 din.

Ostale informacije

Svi studenti sami plaćaju školarinu. U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovna medicinska sestra - vaspitač

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 86000 din.

Ostale informacije

5 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom medicinskom školom, sledećih obrazovnih profila: medicinska sestra - vaspitačkog smera medicinska sestra - tehničar opšteg smera pedijatrijska sestra tehničar