Pitanje savetnici

Mnogo volim istoriju i nemački jezik

Mnogo volim istoriju i nemački jezik… Jednoga dana želim da studiram to. Volela bih da završim visoke studije u oblasti germanistike i istorije. Šta mogu da radim kao istoričarka i filolog? Htela bih da završim doktorat. Volela bih da predajem na fakultetu istoriju i nemački i da u međuvremenu pišem radove. Potrudila bih se u svakom smislu od petnice, preko pisanja rada i angažovanja.. Da li je moguće stići sve to? Da li bih mogla da radim na fakultetima? Da li se dobro živi od toga. Hvala!

449
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Pre svega, mislim da je super što si prepoznala svoja interesovanja i čime želiš da se baviš. :)

U ovom trenutku, ne postoji smer na fakultetu koji bi povezao ove dve oblasti, tako da bi bilo dobro da razmisliš šta je ono što ti se malo više dopada. Takođe, odabir jedne opcije ne znači da ćeš morati u potpunosti da isključiš drugu. :). Npr. ukoliko se odlučiš za studije istorije, možeš učiti nemački jezik, a ukoliko se odlučiš za studije nemačkog jezika, možeš da razmotriš opciju upisa master studija istorije (ukoliko položiš sve potrebne ispite) 

Što se tiče budućeg zaposlenja, mogućnosti su zaista široke. Diplomirani istoričari mogu raditi kao nastavnici u školi, saradnici u istraživačkim centrima ili institutima, ustanovama kulture, arhivima… Diplomirani filolozi mogu raditi takođe kao nastavnici u školi (ukoliko završe master studije), prevodioci, lektori, bibliotekari, čak i kao novinari ili u oblasti marketinga. Odabir posla dosta zavisi od toga za šta ćeš se ti usmeriti i u čemu ćeš se usavršati tokom studija i tokom različitih praksi. :). Važno je da se tokom studija zaista angažuješ u različitim van-nastavnim aktivnostima - radnim praksama, volontiranjima, učešću na letnjim/zimskim školama, konferencijama… To ti značajno može pomoći da dodatno prepoznaš šta je ono čime bi volela da se baviš, kako to izgleda u praksi, ali i da se povežeš sa stručnjacima iz tvoje oblasti. :)

Verujem da je tvoja želja da završiš doktorske studije sasvim ostvariva, naravno uz dosta truda i posvećenosti. Treba da imaš u vidu da tome prethodi završavanje osnovnih studija, koje traju 4 godine, zatim master studija, koje traju godinu dana, i nakon toga, doktorske studije traju još 3 godine. U toku studija, a posebno doktorskih, bićeš u prilici da pišeš radove, i u saradnji sa profesorima a i samostalno. Do pozicije profesora na fakultetu treba ispuniti sve ove korake, uz dodatno angažovanje u nastavi (npr. kao demonstrator, saradnik u nastavi… ). Ovo zahteva dosta vremena, i zaista traži veliku posvećenost naučnom radu. Kada su u pitanju plate, to je zaista individualno šta ko smatra dobrom platom. :). Neki doktoranti nisu plaćeni za svoj angažman na fakultetu, ali im za uzvrat fakultet obezbeđuje besplatne doktorske studije. Ipak, fakulteti često imaju dodatne projekte kao dodatni izvor prihoda za one koji učestvuju u tom projektu, kao npr. istraživači. 

Razmisli o tome šta je ono što bi tebi donelo najveće zadovoljstvo i koji su koraci da dođeš do toga, i koliko to zajedno odgovara tvojim potrebama i mogućnostima.