Baza zanimanja

Filolog / filološkinja

Filolozi su, u najširem smislu reči, stručnjaci koji proučavaju jezik i književnost jednog naroda, a preko njih i celokupnu njegovu kulturu. Neki od njih mogu biti nastavnici jezika u osnovnim i srednjim školama – bilo da predaju maternji jezik, bilo da podučavaju strane jezike, zavisno od toga koji su jezik ili jezike studirali. Mogu da rade i kao učitelji jezika u školama za strane jezike. Mogu biti i predavači jezika na visokim školama i fakultetima. Predavače stranog jezika na visokim školama i fakultetima koji uče studente da pravilno izgovaraju i pišu strani jezik nazivamo lektorima za strani jezik. Lektor, međutim, može biti i učitelj jezika i pravilnog izgovora u pozorištu. Kada stručnjak za jezik radi kao jezični savetnik npr. u nekoj izdavačkoj kući, pri čemu obavlja jezične ispravke pisanih tekstova i rukopisa kako bi oni bili u skladu s propisanim jezičnim standardima, i njega zovemo lektorom.
Stručnjaci koji završe svoje školovanje diplomiravši neki od stranih jezika mogu raditi i kao prevodioci, i to sa stranog jezika na srpski ili obrnuto. Svoju delatnost prevodioci mogu da obavljaju u vrlo različitim poslovima. Mogu se zaposliti u domaćim ili inostranim predstavništima, na televiziji ili radiju, u izdavačkim kućama, putničkim agencijama, u predstavništvima inostranih kompanija i tako dalje. Neki prevodioci se specijalizuju za simultano prevođenje, koje se sastoji od neposrednog prevođenja onoga što neko govori na drugi jezik. Ovo zanimanje zahteva izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi i obično zahteva dodatno obrazovanje nakon završetka školovanja.
Filolozi koji odluče da se bave istraživačkom delatnošću u jezičkim institutima, leksikografskim zavodima i drugim ustanovama mogu se baviti književnom teorijom, književnom istorijom ili književnom kritikom. Istoričar književnosti proučava književne pojave i tekstove od najstarijih dana do savremenosti, izučava njihove međuodnose, kretanja i razvoj. Književni teoretičar se bavi naučnim tumačenjem zakonitosti književnih pojava i jezika. Književni kritičar usmerava se prema pojedinim književnim pojavama, autorima, književnim vrstama, stilovima i rodovima i kritički ih raščlanjuje i vrednuje u odnosu na sve druge relevantne književne pojave. Filolozi koji rade u institutima i leksikografskim zavodima mogu raditi i na izradi i priređivanju rečnika, leksikona, enciklopedija, priručnika i slično.
Filolozi se mogu zaposliti i u svim drugim ustanovama kojima treba stručnjak za jezik (na primer, razne ustanove kao što su ministarstva).
Filolozi rade u školama, institutima, leksikografskim zavodima, izdavačkim kućama i tako dalje.
Filološka gimnazija (Beograd i Sremski Karlovci)
Simultani prevodioci moraju dodatno da se edukuju da bi savladali veštinu simultanog prevođenja. Naučni rad i akademska karijera podrazumeva sticanje doktorata iz područja filoloških nauka.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Mesto zaposlenja, kao i radni zadaci koje obavljaju, određuju njihove radne uslove. Radno vreme takođe zavisi od mesta gde stručnjak za jezik radi. Tako će učitelji jezika raditi i prepodne i poslepodne, zavisno od rasporeda. Istraživači u institutima rade prepodne, ali neretko rade i ceo dan, a nekad, ako to institucija dopušta, posao mogu obavljati i kod kuće. Posao filologa istraživača, lektora i prevodioca vrlo je samostalan. Uticaj direktora na učitelje jezika nešto je izraženiji, iako je učitelju ostavljeno dovoljno prostora za samostalno oblikovanje i izvođenje nastave.
Jezički stručnjaci koji rade u izdavačkim kućama često su izloženi pritisku vremenskih rokova.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.