Pitanje savetnici

Koja je razlika između kriminaliste i inspektora?

Koja je razlika između kriminaliste i inspektora?I da li možete da mi kažete malo opširnije o poslu kriminaliste?Da li kriminalista radi na terenu ili samo u kancelariji?i koji sve postoje poslovi u oblasti bezbednosti a da su kancelarijski i kako se zaposliti?

344
pre 10 meseci

Odgovor savetnice:

Glavne razlike između kriminaliste i inspektora su u opisu posla, mestu na kome rade i fakultetu koji je potreban za obavljanje posla

Kada je u pitanju krimmilaistika, jedan od uslova jeste završen ili Fakultet bezbednosti ili Kriminalističko – policijski univerzitet. Kriminalističari/ke su zaposleni u policiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova, mogu se zaposliti i u drugim ministarstvima npr. u Ministarstvu finansija, Ministarstvu obrane ili Ministarstvu pravde. Detaljnije informacije o opisu posla kriminaloističara/ke možeš pronaći u našoj bazi zanimanja

Što se tiče posla inspektora, potrebno je da inspektori imaju završen Pravni fakultet, a zaposleni su u Državnoj upravi (u okviru različitih sektora i njihovih tela i organa) i javnim preduzećima. Nešto više o opisu posla inspektora možeš pronaći ovde.

Takođe, sve bitne informacije o poslovima u oblasti bezbednosti možeš pronaći u našoj bazi zanimanja.

Postoji dosta načina na koji možeš da se zaposliš. Ukoliko budeš pohađala prakse u toku studiranja, postoji mogućnost da budeš primećena od strane psolodavca i ostaneš tu da radiš, zatim, možeš kroz prakse i druženja na fakultetu da izgradiš mrežu ljudi koji te mogu preporučiti nekome ili povezati sa nekim ko nudi posao, tu su i oglasi za posao na internetu...

Najbitnije je da se trudiš i konstantno ulažeš u svoje znanje i sposobnosti tokom studiranja i uspeh će ti neće izmaći. Stučnost i znanje su jedan od od ključnih faktora od kojih zavisi zapošljavanje.