Baza zanimanja

Kriminalista/kinja

Kriminalističari/ke se brinu o sigurnosti građana štiteći njihova prava, život i imovinu. Kriminalističari/ke rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta.
Kriminalističari/ke i policajci zajedno rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, ucena i falsifikovanja (novca, umetničkih dela, dokumenata). Kriminalističari/ke se bave i utvrđivanjem verodostojnosti materijalnih dokaza, na koje se poziva u sudskom postupku (npr. otisci prstiju). Zaposleni u specijalnoj policijskoj jedinici bore se protiv svih oblika diverzija i terorizma, sprečavaju otmice, osiguravaju transport novca, vrednosnog tereta i važnih osoba.
Osnova za rad svih kriminalističara/ki su precizne i tačne informacije. Stoga se najveći deo njihovog posla odnosi upravo na prikupljanje informacija, npr. razgovorom s očevicima i osumnjičenima, pregledom postojeće dokumentacije i nadzorom ljudi i objekata.
Policiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mogu se zaposliti i u drugim ministarstvima, npr. u Ministarstvu finansija, Ministarstvu obrane ili Ministarstvu pravde.
Srednja ekonomsko-trgovinska škola
Dodatna obuka u oblastima povezanih sa strukom. Kurs veština samoodbrane i borilačkih veština, polaganje državnog ispita.
od 400 do 500 evra
Izrazita hijerarhijska struktura policije nudi i različite mogućnosti napredovanja u poslu. Uslovi za napredovanje su propisana stručna sprema za konkretno zvanje, najmanje 5 godina staža u prethodnom zvanju i povoljna ocena dotadašnjeg rada. Na primer, osobe sa srednjom stručnom spremom mogu se zaposliti kao policajci, detektivi ili referenti i napredovati dva stepena bez dodatnog obrazovanja. Dodatno obrazovanje omogućuje i dalje napredovanje.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Manipulativnost
Zanimljiv i uzbudljiv posao, dinamično okruženje.
Veliki pristisak na radu kao posledica nadređenih i osumnjičenih lica. Osobe ovog stručnog profila imaju ograničenu slobodu u planiranju slobodnog vremena, jer se moraju spremno odazvati na poziv i doći na posao kad god je potrebno. Budući da je osnovna dužnost kriminalističara/ke suzbijanje kriminala, njihov posao je često opasan po život. Kriminalističari ne nose nužno uniformu i pendrek, ali nose svu ostalu opremu, uz dodatak zaštitnih rukavica koje su im potrebne na uviđajima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.