Baza zanimanja

Poslovni/a sekretar/ica

Poslovna sekretarica je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Kompanija može imati zaposlenu jednu ili veći broj sekretarica u zavisnosti od veličine same kompanije i potrebe posla. Uglavnom u većim kompanijama svako odeljenje ili svaki rukovodilac odeljenja ima po jednu sekretaricu. Ovlašćenja i odgovornosti sekretarice razlikuju se u zavisnosti od vrste preduzeća ili ustanove u kojoj rade i od formalnih nadležnosti koje su određene unutrašnjim pravilnicima ustanove ili kompanije.

Odgovornosti poslovne sekretarice: pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima, zakazivanje sastanaka i evidencija njihovog rasporeda, vremena i mesta njihovog održavanja, odgovaranje na direktne ili telefonske upite, dočekivanje i usluživanje klijenata, poslovnih partnera, zaposlenih i dr. koji su došli kod rukovodioca, primanje i slanje dnevne obične i e-mail pošte i vođenje evidencije o tome, pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.
Privatno preduzeće, državna ustanova, kancelarije nevladinih organizacija
Praksa u nekoj kompaniji, obavljanje manje odgovornih zadataka.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Rad u kancelariji, razvijanje veština multi-tasking i sticanje velikog broja kontakata.
Zbog prirode posla potrebno je da čitavo radno vreme provodim na svom radnom mestu, sedeći za kancelarijskim stolom, najčešće za računarom što često predstavlja veliko fizičko opterećenje, prvenstveno za kičmu i oči. Tokom radnog dana odgovara na brojne telefonske pozive ili sama moram telefonirati poslovnim partnerima ili klijentima.
Za obavljanje ovog posla važno je poznavanje rada na računaru, daktilografije i poslovne korespodencije. Zbog česte komunikacije sa poslovnim partnerima, zaposlenima, klijentima, važno je da govori i piše bar jedan, a nekada i više stranih jezika. Brz razvoj kancelarijske opreme nameće sekretaricama i sekretarima potrebu ovladavanja modernim kancelarijskim sredstvima, novim kompjuterskim programima i sl. i zbog toga se i zaposlene sekretarice neprekidno stručno usavršavaju na raznim kursevima i seminarima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.