Baza zanimanja

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Oni planiraju, organizuju, vode i nadziru radne aktivnosti osoblja kao i utrošak materijalnih i finansijskih sredstava koji su im povereni. U pripremi i sprovođenju godišnjih i mesečnih planova rada pregovaraju sa dobavljačima hrane i pića, putničkim, prevoznim i estradnim agencijama. Utvrđuju početak i završetak rada objekta kojim upravljaju i odlučuju o broju i dinamici zapošljavanja sezonskih radnika.
Menadžeri ugostiteljskih objekata predlažu nabavku ugostiteljske opreme i mere za unutrašnje i spoljašnje održavanje objekta. Prilikom rada objekta nadziru primenu propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoline, zaštiti od požara kao i propisa o čistoći i urednosti prostorija, posebno onih u kojima se proizvode i poslužuju hrana i piće. Nadgledaju kako se pripremaju jela, pića i da li je to u skladu sa propisanim normativima o količini i kvalitetu sastojaka. Vode računa o ljubaznosti i uslužnosti osoblja, o sigurnosti gostiju, o ispunjavanju njihovih posebnih zahteva i o rešavanju pritužbi. Ugovaraju i zaključuju ugovore o pružanju vanpansionskih usluga, kao što je npr. prodaja novina i suvenira, organizuju nastup muzičara, pevača i drugih zabavljača, rekreativne aktivnosti gostiju u vlastitim ili unajmljenim objektima i na sportskim terenima.
U skladu sa potrebama gostiju, menadžeri ugostiteljskih preduzeća proširuju ponudu i unapređuju kvalitet usluga koje pružaju i razvijaju specifične
usluge sportskog, kongresnog, lečilišnog, lovnog, nautičkog, seoskog ili ekološkog turizma. Stoga nastoje dobiti od gostiju što više povratnih informacija o sadašnjim i željenim uslugama. Posebnu pažnju pridaju osposobljavanju zaposlenih, kako bi zadržali ili poboljšali kvalitet svojih usluga. Menadžeri ugostiteljskih objekata sve se više služe informatičkom tehnologijom za evidenciju i raspoređivanje gostiju, upravljanje zalihama hrane i pića, komunikaciju s tržištem i između pojedinih jedinica ugostiteljskog društva.
Menadžment hotela, menadžment ugostiteljskih objekata - restorana, kafića, apartmantska naselja, kampovi , poslastičarnice, picerije, noćni barovi, pivnice
Pohađanje seminara za usavršavanje poslovnih veština. Pohađanje kurseva stranih jezika.
Kako je radno iskustvo presudno za uspešno obavljanje poslova menadžera ugostiteljskog preduzeća, oni često van pune sezone putuju, posećuju druge hotele, obilaze turističke sajmove ili borave na usavršavanju u turistički razvijenijim sredinama.
od 2 do 3 godine
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Trgovačke
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Upoznavanje velikog broja ljudi, dinamičan posao, česta putovanja.
Noćni rad i rad preko vikenda, zahtevni potrošači.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.