Baza zanimanja

Surdoaudiolog / surdoaudiološkinja (specijalni edukator i rehabilitator gluvih i nagluvih oso

Koordinator usluge (bavi se nadgledanjem postupanja sa korisnicima usluga, odnosno gluvim i nagluvim licima, prati organizaciju aktivnosti koje im pomažu pri uključivanju u aktivnosti u društvu, radi u timu i preuzima odgovornost za izradu novih projekata). Nastavnik radi sa učenicima oštećenog sluha na prenošenju gradiva propisanog od strane Ministarstva (korišćenjem jezika gluvonemih osoba).
Nevladina organizacija, Srednja škola za gluve i nagluve, centar za socijalni rad, Ustanova za brigu o gluvim i nagluvim osobama
Obuka za jezik gluvonemih osoba
Volonterizam u nevladinoj organizaciji, stručna praksa tokom fakulteta
od 2 do 3 godine
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Pomaganje onima kojima je pomoć potrebna kako bi se uspešnije integrisali u društvo pruža lično i profesionalno zadovoljstvo.
Utisak o nepostojanju vikenda, godišnjeg odmora, slobodnog vremena. Rad sa teškim klijentima može da bude iscrpljujuć.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.