Baza zanimanja

Inženjer/ka grafičke tehnologije

Usklađivanje rada različitih odeljenja u fabrici, utvrđivanje troškova i radnih učinaka, kao i nabavka materijala. Organizovanje rada odeljenja za grafičku tehnologiju. Određivanje izgleda novih grafičkih proizvoda.
Grafička industrija, štamparija
Srednja ekonomska škola
Kurs stranog jezika, obuka za rad na računaru
od 300 do 400 evra
Praksa, volonterski rad
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Kreativan i timski rad
Uslovi rada mogu biti otežavajući (rad na mašinama i sa alatima ostalih zanimanja u grafičkoj struci). Tražnja za radnicima ovog profila nije velika.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.