Baza zanimanja

Inokorespodent/kinja

Vođenje prepiske sa partnerima i strankama iz zemlje ili inostranstva, vođenje dokumentacije i njihovo arhiviranje, asistencija rukodovećem osoblju.
Firmama i preduzećima u poslovnom sektoru.
Pravna, ekonomska ili gimnazija.
Daktilografski kurs, znanja jednog ili više stranih jezika (prednost je znanje više od jednog stranog jezika).
od 300 do 400 evra
Posao sekretarice
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Samostalan rad, rad u dinamičnom okruženju, usavršavanje znanja stranog jezika, uspostavljanje različitih kontakata.
Konstantan rad u kancelariji na računaru, što može loše uticati na zdravlje (na primer vid).
Posao ne zahteva fakultet, ali diploma sa fakulteta društvenih delatnosti može biti prednost pri zapošljavanju. Veoma je važno da osoba koja obavlja ovo zanimanje ima razvijene organizacione veštine, da bude savesna, odgovorna i tačna.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.