Baza zanimanja

Građevinski/a inženjer/ka

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (putevi, železničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Učestvuju u svim fazama nastajanja objekta.
U samom početku izgradnje objekta, s obzirom na mesto građenja, materijal i novac, definišu tehnologiju građenja i rešavaju probleme u izvođenju radova. Nakon toga statičkim proračunima proveravaju i dokazuju sigurnost i stabilnost objekta. Na kraju sve zamisli prikazuju u detaljnom nacrtu. Za izradu nacrta služe se priborom za crtanje (olovka, papir, trouglovi, rapidografi). U današnje vreme sve više se koriste kompjuteri, kako za izradu nacrta, tako i za proračune. Prema potrebi izrađuju se budžeti celokupne izgradnje. Navedeni poslovi odnose se na projektante konstrukcija, projektante tehnologije i organizacije građenja. Međutim, inženjeri građevine mogu raditi i kao nadzornici gradilišta ili kao rukovodioci radova i građenja, konsultanti, predavači i profesori na fakultetima. Osim željama pojedinca, radno mesto inženjera građevine određeno je i stepenom obrazovanja.
Građevinska firma
Srednja građevinska škola
Zbog sve veće upotrebe kompjutera, koji ubrzava i olakšava rad, pojedinci bi trebalo da budu upoznati s programima koji se koriste za proračune i izradu nacrta (AutoCad, Corel Draw itd). Treba da imaju položen stručni ispit (licenca) i da usavrše strane jezike. Za uspešno obavljanje posla neophodna su znanja iz matematike, fizike, statike i tehničkog crtanja.
od 500 do 600 evra
Jednogodišnji pripravnički staž u nekom građevinskom preduzeću.
do 6 meseci
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Stalan kontakt sa drugim ljudima, stvaranje prelepih objekata, veoma aktivan i dinamičan posao.
Radni uslovi na gradilištu su teški, izloženi su buci, prašini, vibracijama i prljavštini. Rokovi su često kratki, zahtevaju užurban i prekovremeni rad. Pred dovršenje objekta inženjeri građevine ponekad moraju da rade i vikendima i noću. Radovi se često sele tamo gde ima posla, što podrazumeva česta putovanja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.