Baza zanimanja

Geodeta/kinja

Izrada planova i karata zemljine površine i posmatranje geodinamičnih pojava i pomeranje zemljine kore.
Geodetska firma
Studijska putovanja
od 300 do 400 evra
Stručna praksa
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
Dobra je tražnja za radnicima ovog profila, izazovan je posao.
Potrebna je izuzetna preciznost, vrlo često se radi prekovremeno, pa čak i noću.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.