Baza zanimanja

Trgovac/kinja - Pomoćnik/ica u maloprodaji

Obrada pošte i reklamnog materijala, arhiviranje dokumenata, komunikacija sa internim i eksternim mušterijama, osnovna poslovna korespondencija, koordinacija rada maloprodajne kancelarije, kompjutersko arhiviranje dokumenata.

Komunikacija sa mušterijama i kolegama iz različitih okruženja, tumačenje maloprodajne dokumentacije. Pružanje usluga mušterijama, odgovaranje na potrebe i pritužbe. Održavanje i naručivanje zaliha.

Često se radi u dve smene (od 06:00 do 14:00 i od 14:00 do 22)
Prehrambena radnja, prodavnica obuće, odeće, kozmetike, maloprodajni objekat, supermarket, pijaca, benzinska pumpa, salon nameštaja, salon keramike, kiosk, prodavnica tehnike i opreme.
Srednja ugostiteljska škola, srednja trgovačka škola
Kurs veština prodaje i pregovaranja, kurs veština poslovne komunikacije
od 300 do 400 evra
prodavac-prodavačica
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Komunikacija sa različitim ljudima, sticanje iskustva i veština pregovaranja, u toku ste sa ponudama i cenama određene robe, učite kako da planirate resurse i vodite finansijska dokumenta.
Nužno je, bez obzira na lično raspoloženje, biti vedar, nasmejan i uslužan, što može da bude teško. Komunicira se sa različitim ljudima, različitih stanja i ličnih problema, pa može biti stresno i neprijatno.
Često se radi vikendom i praznikom.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.