Baza zanimanja

Informator/ka u informativnom centru

Usluživanje klijenata, rad sa strancima, pružanje povratne informacije na upite poslate imejlom, organizovanje razgledanja, učestvovanje u organizaciji manifestacija.
Turistička organizacija/agencija
Srednja turistička škola - ovaj posao se može obavljati i samo sa srednjom školom.
Kursevi stranih jezika
od 300 do 400 evra
Poslovi logistike u firmi, rad u restoranima, marketinško organizovanje manifestacija, transferski poslovi.
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
Osoba ovog stručnog profila ima mogućnost da bude upućena u aktuelnosti u turizmu. Takođe, ima privilegovan položaj i priliku za upoznavanje novih kultura i zemalja, ali i bolje upoznavanje sopstvene zemlje.
Materijalna satisfakcija je skromna, čest je prekovremeni rad, nekada je spora realizacija određenih akcija demotivišući faktor.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.