Baza zanimanja

Menadžer/ka

Menadžeri/ke rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabavka, služba računovodstva i finansija, kadrovska služba i služba istraživanja i razvoja.
Menadžeri/ke organizuju i koordinišu izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo sprovođenje i motivišu zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje da udovolje ciljevima organizacije: održati i povećati produktivnost i profit, zadovoljiti promenjljive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promene u radni proces. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definisanom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mesečne planove rada u kojima predviđaju potrebne aktivnosti i resurse. Prilikom ostvarenja tih planova raspoređuju radne zadatke ili ovlašćenja svojim saradnicima ili drugim službama.
Da bi koordinisali i sprovodili nadzor nad izvršenjem radnih zadataka, menadžeri formulišu pravila koja se odnose na raspodelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmenu informacija. Pojave li se problemi, menadžeri nastoje da ih reše i s tim ciljem razvijaju timove ili mreže stručnjaka različitih profila unutar i izvan organizacije. Menadžeri odgovaraju za zakonitost poslovanja poverenih im službi, stoga kontinuirano prate zakonske propise s područja svojih odgovornosti. Motivisanje zaposlenih menadžeri postižu tako da jasno izražavaju saradnicima i podređenima svoje zahteve i daju im povratne informacije. Pritom izražavaju svoju viziju organizacionih ciljeva na razumljiv način i podstiču zaposlene da tu viziju slede, iskazujući poštovanje i poverenje njihovim naporima.
Budući da poslovanje na svetskom tržištu postaje vrlo složeno, takmičarsko i nepredvidljivo, posao menadžera sve se više usmerava prema strateškom upravljanju, preduzetništvu i integrativnom upravljanju. Strateško upravljanje podrazumeva da menadžer uočava ključne trendove razvoja tehnologije i njima prilagođava poslovnu i razvojnu politiku preduzeća. Zbog težnje prema decentralizaciji velikih inertnih preduzeća i razvijanju poslovanja autonomnih profitnih centara, menadžeri nalik preduzetnicima preuzimaju nove rizike i razvijaju nove načine za rešavanje problema, primenjujući inovacije. Integrativnom upravljanju menadžeri se približavaju integrišući stručna znanja koja primenjuju da bi kreirali proizvode i usluge najbliže potrebama potrošača, čime preduzeće stiče prednosti na tržištu. Na primer, komercijalni stručnjaci treba da budu i tehnički obrazovani ukoliko žele da prodaju proizvod visoke tehnologije.
Kompanijama, kao i u uslužnim delatnostima i u neproizvodnim delatnostima, kao što su sport, kultura, umetnost, zabava i rekreacija.
Budući da rade na ključnim položajima u preduzeću, menadžeri posvećuju posebnu pažnju stručnom usavršavanju – seminarima, poslovnim školama i samostalnom radu.
od 1000 do 1500 evra
Organizacije se za svoje potrebe služe dvema vrstama strategija za identifikaciju i razvoj menadžera. Prva je planska, strukturirana, centralizovana i kontinuirana i podrazumeva dugotrajno praćenje zaposlenih. To radi kadrovska služba sistematskim procenjivanjem i intervjuima, opažanjem ponašanja i registrovanjem kritičnih događaja. Takva strategija primenjuje se u stabilnim organizacijama koje se sporo razvijaju, kao što su banke. Druga strategija je nestrukturirana i decentralizovana, sprovodi se prema potrebi, a organizuju je i sprovode postojeći menadžeri među svojim saradnicima. Ova strategija je tipična za manja preduzeća koja brzo razvijaju svoje poslovanje.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Mogućnost dobijanja visoke novčane nadoknade za obavljenje poslova, kao i bonusa.
Osobe ovog stručnog profila su izložene stresu zbog rizičnosti strateških poslovnih odluka, odgovornosti za poslovanje u skladu sa zakonom, čestih putovanja kada su odvojeni od porodice, kao i zbog vremenskih rokova koje moraju da poštuju.
Menadžeri koji ispunjavaju sve zahteve relativno su retki, pa imaju dobru mogućnost zapošljavanja. Menadžeri mogu napredovati do položaja generalnog direktora preduzeća, koji upravlja timom podređenih menadžera.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.