Baza zanimanja

Profesor/ka likovne kulture

-rad sa decom
-predavanja o likovnim elementima
-predavanje o istoriji umetnosti
-kreativna radionica (crtanje, slikanje, vajanje,...)
Škola
srednja umetnička
----------
volonter, rad u galeriji
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
ima ih puno, radim ono što volim, usemravam mlade ljude da razumeju umetnost
nema
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.