Baza zanimanja

Inženjer/ka naftnog rudarstva

Inženjeri/ke naftog rudarstva istražuju izvore nafte i prirodnog gasa i organizuju njihovu proizvodnju. Kad je otkriveno ležište nafte ili prirodnog gasa, naftni inženjeri rade na tome da postignu najveći mogući iscrpak iz postojeće buštotine. Oni razvijaju tehničke, hemijske i fizičke metode i postupke, kako bi maksimalno iskoristili svaku pojedinu bušotinu. Metode kojima se koriste jesu ubrizgavanje vode, hemikalija ili vodene pare u bušotine, kako bi se izvukla što veća količina nafte, vodoravno bušenje (proširivanje) i miniranje naftnih ili gasnih bušotina. Inženjeri naftnog rudarstva projektuju bušotine, planiraju, skiciraju, proračunavaju i predviđaju količine nafte i gasa, razrađuju projekte bušotine, prate i nadziru proces bušenja, pišu izveštaje i analize proizvodnje. U radu se služe savremenom elektronskom opremom i računarima, pa moraju da savladaju posebne računarske alate. Zbog sve manje količine nafte u svetu neophodno je stalno usavršavanje metoda rada. Zajedno s usavršavanjem metoda rada unapređuje se i oprema i tehnička pomagala kojima se inženjeri služe.
Budući da se naftna polja nalaze u različitim delovima sveta, posao inženjera naftnog rudarstva najčešće se obavlja na terenu. Naftni inženjeri koji rade na istraživanju nafte zajedno sa svojim ekipama odlaze od jedne bušotine na drugu.
Inženjeri naftnog rudarstva najčešće se zapošljavaju u naftnim kompanijama koje se bave istraživanjem i iskorišćavanjem nafte, održavanjem ili servisiranjem naftnih bušotina. Nešto ređe zapošljavaju se u preradi ili transportu nafte i gasa.
Budući da je do današnjih dana iscrpljena velika količina nafte i prirodnog gasa, naftni inženjeri/ke neprekidno moraju da se usavršavaju i razvijaju nove metode za iskorišćavanje naftnih bušotina.

od 600 do 700 evra
Nakon završenih studija potrebno je završiti pripravničko stažiranje. Važno je da se osoba upozna sa različitim metodama rada, vrstama nafte i organizacije naftnih preduzeća. Profesionalna praksa, takođe, zauzima važno mesto.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Njihovo radno mesto je ceo svet: od Jadranskog mora, arapskih zemalja, Sibira do teksaških naftih polja ili Severnog mora.
Radno vreme podrazumeva rad u različitim smenama. Radi se i danju i noću, vrlo često i nedeljama i praznicima. Kad se radi na naftnim platformama (plutajući tornjevi za bušenje nafte u morima), naftni inženjeri se duže vreme potpuno odvojeni od sveta. Tada se obično mesec dana radi u smenama po 12 sati, nakon čega sledi mesec dana odmora.
Radi se po svim vremenskim uslovima (zimi, leti, po kiši, snegu, vrućini ili hladnoći),
Kad se grade nove buštotine, vrlo se često radi u prašini koju stvaraju bušilice, uz isparavnje nafte i opasnost od eksplozije. Povećana je i izloženost buci zbog rada pumpi, kompresora i druge opreme koja se koristi pri eksploataciji nafte i gasa. Prilikom bušenja i iskorišćavanja nafte može doći do požara, eksplozija, izbijanja vruće vodene pare ili hemikalija.
Budući da se u svetskim razmerama ne očekuje više značajniji porast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, verovatno je da će se naftni inženjeri/ke ubuduće više okretati preradi nafte i petrohemiji.

Imajući u vidu nedostatke, odnosno teže strane ovog posla, važno je da naftni inženjer/ka bude koncentrisan u radu i da prisebno reaguje u kriznim situacijama, kako ne bi došlo do ljudskih žrtava i velike materijalne štete.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.