Baza zanimanja

Viši/a tehničar/ka POS terminala

Prijem, obrada i realizacija zahteva koji dolaze iz Banke a tiču se postavljanja i održavanja terminala za platne kartice. Stalni kontakt sa ljudima iz Banke i organizacija izvršenja njihovih zahteva
privatna firma za ugradnju POS terminala, banka, kompanija za izradu POS terminala
Gimnazija, elektrotehnička škola, tehnička škola
Obuka za rad na POS terminalima
od 400 do 500 evra
Praksa, niži tehničar POS terminala
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
posao koji nije preterano naporan, osim kada podrazumeva terenski rad
kratki rokovi, jednoličnost posla i radnih zadataka
Obavljanje posla tehničara na POS terminalima (za platne kartice) ne zahteva visoku školu, ali pohađanje iste daje mogućnost za napredovanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.