Baza zanimanja

Organizator/ka zdravstvene nege

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku pripremu pacijenata i porodice, pogotovo kod teških bolesnika. Organizator zdravstvene nege osposobljen je za organizaciju i vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu zdravstvene nege, sprovođenje procesa zdravstvene nege, kao i obavljanje naučno-istraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti: interne medicine, hirurgije, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije i akušerstva, infektivnih bolesti i dr.


U opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima, u ambulanti i kućnim uslovima.
Medicinska škola
Kako bi moglo da se odgovori zahtevima savremene medicinske prakse, neophodno je permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i stalno usavršavanje u ovoj i srodnim oblastima.


od 300 do 400 evra
Volontiranje u zdravstvenom centru.

do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Pomagačke, humanističke
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Posao organizatora zdravstvene nege je izuzetno zahtevan, ali svakako veoma human i zahteva strpljenje i požrtvovanost.
Ovaj zahtevan posao nije dovoljno plaćen. Rad sa bolesnim ljudima može biti veoma stresan.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.