Baza zanimanja

Stomatološki/a tehničar/ka

Vodi komunikaciju sa pacijentima, priprema materijal, priprema instrumenate-higijena, sterilizacija. Vodi administraciju-kompjuterska obrada podataka. Piše dnevne, mesečne, tromesečne, godišnje izveštaje. Asistira lekaru - stomatologu.
Stomatološka ordinacija
medicinska škola
od 300 do 400 evra
do 6 meseci
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
kreativan posao
malo cenjen rad
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.