Baza zanimanja

Menadžer/ka korporativnih komunikacija

Odgovornost u upravljanju takozvanim "korporativnim komunikacijama" u okviru kojih se ubrajaju i odnosi sa medijima, interne komunikacije, filantropski projekti, projekti iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koordinacija sa centralom kompanije, imidž i reputacija itd. Tipični radni dan podrazumeva mnogo prepiske elektronskom poštom, saradnju sa drugim timovima, upravljanje projektima (pre svega kroz osmišljavanje, praćenje ili realizaciju različitih aktivnosti), praćenje sadržaja koji su objavljeni u medijima, održavanje sastanaka, planiranje predstojećih aktivnosti, itd.

Zvaničnim predstavništvima stranih kompanija u Srbiji, domaćim kompanijama, bankama.
Gimnazija, društveni smer
Profesionalno usavršavanje kroz specijalističke ili postdiplomske studije, serija seminara, radionica i kurseva u zemlji i inostranstvu.
od 900 do 1000 evra
Novinar (urednik); različite pozicije u agencijama za odnose sa javnošću (menadžer, direktor, stariji konsultant).
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao je dinamičan, prepun mogućnosti za konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja i veština, kreativan i inspirativan.
Posao je često stresan, ima mnogo situacija koje zahtevaju prekovremeni rad i neprekidnu posvećenost (npr. isključivanje telefona tokom praznika ili godišnjih odmora je nemoguće ukoliko savesno obavljate posao).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.