Baza zanimanja

Andragog/andragoškinja

Andragozi poznaju sve karakteristike, specifičnosti i načine na koje odrasli ljudi uče i znaju kako da prilagode proces učenja tako da odgovara potrebama odraslog polaznika, i da podstiču lični razvoj pojedinca. Isto tako, andragozi se bave i barijerama sa kojima se odrasli polaznici susreću tokom učenja ili obrazovanja i na koji način mogu biti prevaziđeni. Tokom procesa učenja i obrazovanja, andragozi su velika podrška nastavnicima ili predavačima u osmišljavanju sadržaja ili prilagođavanju metoda odraslim polaznicima, a često i sami realizuju različite obrazovne aktivnosti.

Oni analiziraju potrebe za znanjima i veštinama različitih kategorija odraslih i potrebe za obukama kompanija i tržišta rada, razvijaju programe i planove obrazovanja i obuke odraslih u različitim kontekstima i područjima, upravljaju organizacijom obrazovanja i procesom nastave i učenja odraslih, evaluiraju obrazovne programe, procese, organizaciju i postignuća u obrazovanju i obuci odraslih. Takođe, oni vrše profesionalno informisanje, savetovanje i vođenje odraslih i učestvuju u regrutovanju i selekciji ljudskih resursa, kreiraju procedure i kriterijume za proveru i unapređenje kvaliteta u obrazovanju odraslih i pružaju savetodavnu podršku u unapređenju rada i profesionalnom razvoju nasztavnika, instruktora i organizatora obrazovanja odraslih.
Nevladinim organizacijama, kompanijama (kao menadžer ljudskih resursa), školama za osnovno obrazovanje odraslih, centru za socijalni rad, zatvorima...
Završen fakultet, volontiranje u drugim nevladinim organizacijama i institucijama, spremnost na kontinuirano učenje i obrazovanje..
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Pomagačke, humanističke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
 • Dobrodušnost
Širok spektar mogućnosti za zaposlenje, može biti kreativan posao.
Ponekad može da bude komplikovan rad sa ljudima (zbog barijera u učenju), prepoznatljivost na tržištu rada još uvek nije na zavidnom nivou,
Andragogija polazi od ideje da svako može da uči bez obzira na godine. Učenje dece i mladih se kvalitativno razlikuje od učenja odraslih i razlikuje se način na koji različite starosne grupe pristupaju različitom sadržaju i kakve koristi imaju od njega na duže staze. Suštinska razlika između učenja dece i učenja odraslih jeste u životnom iskustvu koje odrasla osoba nosi sa sobom i donosi u proces obrazovanja i učenja.
Ona izučava fenomen obrazovanja odraslih iz različitih sfera života, zato postoji socijalna andragogija, porodična andragogija, andragogija rada, andragogija komunikacija i medija, marketing u obrazovanju, menadžment u obrazovanju, razvoj ljudskih resursa…

Na kraju, andragogija istražuje obrazovanje i učenje odraslih i kroz tri kategorije: formalno obrazovanje (učenje i obrazovanje u školskim institucijama), neformalno obrazovanje (obrazovanje van školskih institucija), informalno učenje (svakodnevno učenje kroz interakciju sa drugim ljudima).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.