Baza zanimanja

Online Content Strategist (Strateg online sadržaja)

Osoba koja se bavi ovim zanimanjem bavi se razvijanjem strategije web sadržaja usklađene sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i razvijanjem uređivačkog kalendara.
Marketinške agencije, IT kompanije
Gimnazija, srednja tehnička škola
Poželjni su dodatni kursevi i obuke u vezi sa digitalnim marketingom i SEO (Search engine optimization)
od 600 do 700 evra
rad u marketinškim agencijama
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Energičnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Sve veći prelazak reklamiranja i poslovanja na Internet ukazuje na to da će ovo zanimanje biti veoma popularno u narednom periodu.
Rad je zahtevan i zahteva skoncentrisanost; jako mali prostor za greške. Tokom radnog dana, uglavnom se sedi za računarom, što može dovesti do problema sa kičmom i vidom.
Digital Content je oblast koja u sebi sadrži više zanimanja koja na prvi pogled mogu delovati slično i zbuniti nekog ko traži posao u ovom domenu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.