Baza zanimanja

Personalni asistent/kinja za osobu sa invaliditetom

Personalni asistent/kinja je osoba koja pomaže klijentu sa invaliditetom u obavljanju različitih aktivnosti koje klijent definiše kao svoje potrebe. To može biti pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima ili pri obavljanju posla. Klijenti su zapravo ti koji jasno definišu opis posla i dogovaraju sve aktivnosti sa personalnim asistentom u skladu sa svojim potrebama.
Centar za socijalni rad, udruženja koja rade sa osobama sa invaliditetom, privatno angažovanje
od 200 do 300 evra
Da bi se neko bavio ovim poslom, potrebno je da prođe licenciranu obuku, nakon završetka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
od 1 do 2 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Rad ovog stručnog profila podrazumeva direktan rad sa korisnicima.
Primanja su niska i uglavnom zavise od državnog ili gradskog budzeta.
Osoba ovog stručnog profila trebalo bi da ima visok nivo motivacije za pružanje pomoći drugima, komunikacione veštine kao i razvijeno razumevanje za različitosti među ljudima.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.