Baza zanimanja

Istoričar/ka umetnosti

Istorija umetnosti kao disciplina je specijalizovana grana istorije koja se bavi evolucijom kulture kroz umetnost poput arhitekture, likovne umetnosti, skulptura i grafike, pa čak i performansi. To je jedno od veoma širokih polja u društevnim naukama, a povezano je s nekoliko drugih disciplina. Mnogi istoričari umetnosti često sagledavaju umetničko delo iz ugla umetnika. To im omogućava da malo bolje razumeju i vrednuju delo u celosti. Na primer, poruka i motivacija umetnika u 13. veku će se najverovatnije jako razlikovati od poruke umetnika u 19. veku.
Galeriji, muzejima, zavodima za zaštitu kulture, u umetničkim časopisima
Gimnazija, srednja stručna škola
Dodatni seminari i stručna usavršavanja
od 400 do 500 evra
Volontiranje u muzejima i kulturnim institucijama
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Zanimanje je vrlo intreresantno, postoji puno kreativnog posla, i ostavlja prostora za učenje o drugim kulturama ali i o različitim istorijskim epohama.
Zanimanje nije mnogo prepoznato na tržištu rada.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.