Baza zanimanja

Menadžer/ka u kulturi

Menadžer/ka u u kulturi posreduje između kulture i tržišta, određuje cenu umetničke „robe“, utiče na svest nacije o sebi samoj, posvećen je kulturi i umetnosti, ceni kulturu i umetnost, poseduje osetljivost za samog umetnika, poseduje sposobnost da bude anoniman u svetu umetnika, sklon je uživanju u novom. Ukratko rečeno, menadžer/ka u kulturi i umetnosti je preduzetnik, producent, prodavac umetničkih i kulturnih ostvarenja. Primer radnog mesta osobe zaposlene u oblasti mendažmenta u kulturi jeste organizacija umetničkog festivala. Kako bi se uspešno odgovorilo na izazove ove pozicije potrebno je široko znanje o kretanjima na domaćoj i stranoj umetničkoj sceni, zatim o kapacitetima grada ili opštine domaćina festivala, kao i o potrebama publike. Organizator jednog festivala obavlja poslove dogovaranja sa umetnicima, sklapanja ugovora, finansijskog mendžmenta manifestacije, zatim praćenje organizacije nastupa i samog umetničkog nastupa. Menadžer/ka je, takođe, dužan/na da prati kvalitet ugovorenih nastupa ali i reakcije umetničkih kritičara, medija i publike. Zbog obima posla menadžeri/ke velikih manifestacija uglavnom rade uz pomoć tima saradnika od kojih svako preuzima posebna zaduženja. Menadžer/ka nadgleda rad ostalih i usmerava ih, ali što je još bitnije – motiviše saradnike prenoseći im viziju koju i sam sledi.
Organizacija kulturnih manifestacija, galerijama, pozorištima, koncertnim dvoranama, rad u sopstvenoj agenciji
Volonter, Asistent pri organizaciji kulturnih događaja, Asistent menadžera u kulturi
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Radoznalost
 • Fleksibilnost
Stalan kontakt sa umetnošću i kulturnim sadržajima, profesionalcima i kreativnim ljudima.
Dosta pritiska oko nabavljanja finansijskih sredstava i povoljnih ugovora sa umetnicima. Pritisak rokova i praktičnih problema
Pored gore navedenih radnih mesta u nastavku ćemo detaljnije prikazti potencijalna radna mesta menadžera/ki u kulturi:

1. Institucije:
-državne ustanove (na nivou opština, pokrajine, republike),
-institucije u oblasti scenske umetnosti (pozorišta),
-izdavačke kuće,
-muzičke agencije,
-muzeji, galerije,
-filmske producentske kuće,
-ustanove za proučavanje kulture i čuvanje kulturnog nasleđa,
-kulturni centri,
-amaterska društva,
-biblioteke.

2. Kulturni događaji: organizacija koncerata, izložba, festivala, inostranih gostovanja.

3. Organizacija individualnih nastupa umetnika: književnika, glumaca, muzičara i drugih.

4. Organizacija zabavnih događaja (popularna kultura zabave): igre, kolekcionarstvo, moda, narodno stvaralaštvo.

5. Menadžment u medijima (novine, radio, TV, informacione tehnologije).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.