Baza zanimanja

Komercijalista / komercijalistkinja

Komercijalista je zadužen za nabavku i uvoz robe, kupovinu sirovina i materijala, organizovanje prijema i skladištenje robe, prodaju robe i izvoz. Trgovina je osnovno polje rada. Bez obzira na vrste proizvoda, zadatak komercijaliste je da koordiniše i upravlja procesima nabavke, uvoza, prijema i izvoza robe, ali i predstavljanjem, promocijom robe/proizvoda kupcima, utvrđivanjem potreba tržišta i osmišljavanjem strategije kako doći do kupaca i ponuditi proizvod na najbolji mogući način. S obzirom da rade sa različitim proizvodima, komercijalisti usko sarađuju sa stručnjacima koji su dobri poznavaoci određenih vrsta proizvoda. U stalnoj su komunikaciji sa dobavljačima i kupcima. U komunikaciji sa kupcima definišu narudžbinu, prilagođavaju ponudu, savetuju kupca, te definišu rok plaćanja. Vođenje dokumentacije je takođe vrlo značajan deo rada. U svom radu svakodnevno koriste računar i programe koji im omogućavaju da vode dokumentaciju i prate podatke. Svoj posao komercijalista obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima.

Rad komercijaliste zahteva dobre komunikacijske, organizacione i prezentacijske veštine. Komunikacija se često obavlja na engleskom jeziku. Dolazak do klijenata i bavljenje njihovim narudžbinama i potrebama zahteva kreativnost i maštovitost, uverljivost i strpljivost, kao i posedovanje veština prodaje i pregovaranja, ali je, sa druge strane, potrebno biti precizan i tačan prilikom popunjavanja dokumentacije i vršenja statističkih analiza tržišta. Radi u timu: komercijalisti moraju sarađivati sa finansijskom službom, kao i sa stručnjacima koji ih podržavaju u prodaji i dolasku do klijenata.
privatnim firmama za proizvodnju i prodaju, distributerskim kućama, firmama za maloprodaju i veleprodajama itd.
Konferencije i sajmovi, razni seminari u okviru firme, uglavnom na temu prodaja i promocije proizvoda
do 6 meseci
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Trgovačke
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Komercijalista radi sa ljudima, te je u mogućnosti da izrazi svoju kreativnost i da organizuje proces nabavke i prodaje. Rad u kancelariji takođe je prednost. Postoji mogućnost za učenje i napredovanje.
Komercijalisti dugo sede i intenzivno koriste računar. Komunikacija sa klijentima i proces prodaje ponekad umeju da budu vrlo zahtevni. Proces nabavke, uvoza i izvoza ne odvija se uvek po planu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.