Baza zanimanja

Arhitekta/ica

Projektovanje i razrada arhitektonskih projekata, razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama, pregovaranje sa klijentima.
Projektni biro, građevinska firma, agencija za pripremu građevinskih projekata, privatna agencija, zavodi za urbanizam.
Gimnazija, arhitektonsko-tehnička škola
Konstantno usavršavanje rada na računaru i korišćenje specijalizovanih programa, učenje stranih jezika.
od 600 do 700 evra
Pripravničko radno mesto na kome se počinje od crtanja i razrade najjednostavnijih projekata.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Kreativno razmišljanje
  • Analitičko razmišljanje
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
Kreativnost u radu, dinamika rada, mogućnost preuzimanja inicijative.
Loša zarada, ponekada teška komunikacija investitorima koji nisu tehnička lica, često je težak put da bi se napravile poslovne pozicije.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.