Baza zanimanja

Asistent/kinja na fakultetu iz društvenih delatnosti

Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

Fakultet, privatni i državni.
Gimnazija
Magistarski rad i upis na doktorske studije, izrada radova, učenje jezika, učešće na stručnim seminarima i konferencijama.
Odličan uspeh na osnovnim studijama i dobra saradnja sa profesorima.
do 6 meseci
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Istraživačke
  • Komunikativnost
  • Udubljenost
Rad sa mladim ljudima, dinamičnost, fleksibilno radno vreme, intelektualno izazovno zanimanje sa mogućnošću stalnog usavršavanja.
Posao je manje plaćen u odnosu na poslove u komercijalnom sektoru. Međuljudski odnosi u akademskoj sferi su ponekada narušeni.
Pobrojani su samo neki fakulteti, ali se saradnik u nastavi može biti na svakom državnom i privatnom fakultetu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.