Baza zanimanja

Učitelj/ica

Posao učitelja je da obrazuje i vaspitava decu od navršene sedme godine do desete godine, kada prelaze na viši stepen osnovnog obrazovanja. Uloga učitelja je veoma bitna jer on predaje sve predmete u toku prve četiri godine osnovnoškolskog sistema.

Osnovna uloga učitelja je da pruža informacije, iskustva i nova saznanja deci, kao i da utiče na njihovo usavršavanje veština, kako intelektualnih, tako i kognitivnih i da izgrađuje pozitivan sistem vrednosti kod dece, znači da je osnovna uloga učitelja da vodi brigu o celokupnom procesu učenja kod dece.

Rad učitelja se zasniva na propisanom planu i programu Ministarstva prosvete koji se donosi na godišnjem nivou. Svakako, učitelji mogu svoj nastavni program prilagođavati potrebama svojih đaka, u čemu mu mogu biti od pomoći pedagozi, psiholozi i drugi učitelji kako bi zajedno stvorili prigodne uslove za rad. U novije vreme, razvojem tehnike i tehnologije, mnogi učitelji se koriste i pomoćnim sredstvima za rad, kao što su projektori, računari, DVD/CD…

Učitelji moraju imati usku saradnju i sa roditeljima dece, kako bi mogli zajedno pratiti tok razvoja svakog deteta individualno. Svaki učitelj mora voditi i evidenciju o razvoju svakog deteta kako bi mogao odrediti da li postoje neke promene, kako u pozitivnom, tako i u negativnom pravcu i kako bi pravovremeno mogao odreagovati, ali takođe uz saradnju sa roditeljima.

Pored školskih aktivnosti, učitelji mogu organizovati vannastavne aktivnosti, poput ekskurzija, izleta, priredbi, takmičenja, obilazaka pozorišta, muzeja, javnih institucija, uz mogućnost saradnje sa roditeljima ili drugim učiteljima.
osnovna škola
Kurs nemačkog jezika, kurs rada na računaru
praksa tokom studija
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Energičnost
  • Misaonost
U ovom poslu postoje dugi zimski i letnji raspusti koji nam pružaju šansu učiteljima da svake godine idu na odmor u sezoni i uživaju u praznicima.
Razredi sa velikim brojem dece onemogućavaju jednaku posvećenost svakom detetu. Ponekad učitelji/ce mogu da imaju problema u komunikaciji sa roditeljima dece.
Od učitelja se pre svega očekuje sposobnost da pomogne deci da nauče određeno gradvo u pravom smeru i sa očekivanim rezultatima. Njima je povereno obrazovanje i vaspitanje dece i neprestano trebaju biti usmereni ka tome pružajući deci pozitivne primere kako iz samog gradiva, tako i iz realnog sveta svojim ponašanjem.

On neprestano radi sa većim brojem dece i treba da bude usmeren ka razvoju sve dece podjednako, što umnogome zavisi od njegove intelektualne i emocionalne zrelosti. Za to je pre svega potrebna želja za rad sa decom, ljubav prema deci i spremnost da se prenesu sopstvena znanja. Potrebno je da poseduje stvaralačke sposobnosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.