Baza zanimanja

Fizioterapeut/kinja

Na osnovu procene stanja pacijenta (kroz sprovođenje dijagnostičkih procedura), a u skladu sa dijagnozom i preporukama lekara i drugim relevantnim podacima, fizioterapeut planira, sprovodi i usavršava terapijski program. Pri tome koristi različite fizičke tehnike kao što su terapeutske vežbe, specijalne tehnike manuelne mobilizacije, facilitacije itd. Izbor fizikalnih tehnika zavisi od poznavanja kineziologije, patofizioloških mehanizama koji izazivaju poremećaje kretanja, poznavanja svake terapijske procedure i efekata lečenja. .

Fizioterapeut izvodi sledeće oblike terapije: termoterapiju, terapiju hlađenjem, ultrazvučnu terapiju, jontoforezu, terapiju elektrogalvanske stimulacije (EGS), transkutanu elektrostimulaciju nerava (TENS), akupunkturu i terapiju hladnim laserom.

Pojam fizioterapija takođe uključuje brojne manuelne oblike terapije, kao što su mobilizacija mekih tkiva, mobilizacija temporomandibularnog zgloba, potpomognuto istezanje mišića, izometrijske vežbe otpora i trening.

Fizioterapeut stalno prati stanje i napredak pacijenta i po potrebi prilagođava program fizioterapije. U kasnijim fazama fizioterapije podstiče i uči pacijente kako da samostalno izvode vežbe za povećanje snage, izdržljivosti, koordinacije pokreta i ravnoteže.

Poznavanjem psiholoških faktora, fizioterapeut pomaže u razvijanju pozitivnih odnosa sa pacijentom i njegovom porodicom u cilju smanjenja anksioznosti i izgradnje motivacije potrebne u terapijskom procesu.

Fizioterapeut radi po etičkim i profesionalnim principima zdravstvenog radnika, u skladu sa etičkim kodeksom nacionalnog udruženja fizioterapeuta i utvrđenim standardima fizioterapeutske prakse.
Rehabilitaciono odeljenje zdravstvene ustanove, spa centar, centar za masažu
Kurs za masažu
Praksa tokom školovanja
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Druželjubivost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Human posao, olakšava život ljudima i pruža im zadovoljstvo.
Posao podrazumeva da fizioterapeut dugo stoji.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.