Baza zanimanja

Direktor/ka prodaje

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu. Širenje posla, ostvarivanje plana prodaje, organizacija posla, uvođenje novih kanala prodaje, unapređenje prodaje.
Internet kompanija, Osiguravajuća kuća, preduzeće za veleprodaju ili maloprodaju, trgovine, itd.
Seminari o prodaji, pregovaranju i komunikacijskim veštinama mogu biti veoma koristan dodatak formalnom obrazovanju.
U početku karijere se obavljaju razne aktivnosti i zadaci koji su potrebni u datom trenutku, tek kasnije (nekada i posle par godina) se ljudi profilišu do direktorske pozicije. Neke od pozicija koje prethode mestu Direktora prodaje su: direktor prodajnih kanala, šef službe, asistent direktora prodaje.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Misaonost
Mogućnost da se utiče na poslovanje firme i kreiranje poslovnih politika na željeni način. Upoznavanje raznih zanimljivih ljudi, stalni kontakti sa njima, kao i to što sam posao uvežbava da se na stvari gleda iz perspektive drugih ljudi. Dalje prednosti su stalno usavršavanje, lično napredovanje, komunikacija, nije strogo vezan za kancelariju

Česta putovanja, otežano planiranje godišnjih odmora zbog obaveza. Posao zahteva stalno usavršavanje i praćenje konkurencije.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.