Baza zanimanja

Inženjer/ka saobraćaja

Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti i saobraćajnu signalizaciju postaviti kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, pronalazeći najekonomičnije načine za izgradnju novih i popravku postojećih.
Direkciji za izgradnju, gradskom sekreterijatu sa saobraćaj, zavodima za urbanizam, zavodima za projketovanje železnica, železnicama, projektnim organizacijama, komunalnim preduzećima, međunarodnoj špediciji, odeljenjima za bezbednost saobraćaja u okviru Mup-a, zavodima za statistiku, vojnim i policijskim ustanovama, auto školama, parking servisima.
Gimnazija
Stručno usavršavanje kroz određene obuke
od 400 do 500 evra
Instruktor u Saobraćajnoj školi, stručni saradnik u logističkoj firmi
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost usavršavanja, rad u različitim oblastima saobraćaja (železnički, poštanski, telekomunikacija, logistika), donošenje odluka na lokalnom nivou, odlučivanje u okviru kolektiva.
Fiksno radno vreme, kreativnost veoma slabo ili gotovo nikako ne dolazi do izražaja.
Saobraćajni inženjeri/ke se bave planiranjem, geometrijskim dizajnom, saobraćajnim operacijama puteva, autoputeva, ulica, njihovom mrežom i odnosima sa drugim vidovima transporta, a sve to u cilju postizanja bezbednosti kretanja ljudi i dobara. To je dokaz o velikom značaju i odgovornosti posla ovog stručnog profila.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.