Baza zanimanja

Asistent/kinja na projektu

Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zadužen je za koordinaciju raznih pojedinačnih podaktivnosti i međusobnu komunikaciju partnera, saradnika i trećih lica, kao i redovnu komunikaciju sa učesnicima na projektima. Dalje, projektni asistent je zadužen za pomaganje u izradi projektnih budžeta. Obaveza projektnog asistenta je i koordinacija procesa monitoringa i interne evaluacije. Zajedno sa Projektnim Menadžerom priprema sve izveštaje i evaluacije. Zadužen je i za nabavku kancelarijskog i potrošnog materijala. Pored ovoga, ima obavezu i da komunicira sa medijima i da izvodi konferencije za novinare. Osim ovih, zaduženja su mu još i ažuriranje vebsajta za projekat na kome je angažovan. Takođe, obaveza mu je i koordinacija nastavnih aktivnosti tokom realizacije projekata, statistička obrada evalucionih podataka, kao i pomaganje u izradi narativnog i finansijskog izveštaja o realizaciji projekata koji se podnosi donatoru.
NVO (organizacija građanskog društva)
Filološka gimnazija, gimnazija
Neformalna obuka je sastavni deo ovog posla i potrebno je što češće posećivati treninge i konferencije.
od 400 do 500 evra
Volontiranje u organizaciji građanskog društva, učešće na programima neformalnog obrazovanja, praksa tokom fakulteta
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
sticanje kontakata, zanimljivo je, društveno je korisno raditi na projektima koji za cilj imaju poboljšanje položaja određene grupe ljudi ili čitave zajednice
mala plata
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.