Baza zanimanja

Asistent/kinja na projektu

Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zadužen je za koordinaciju raznih pojedinačnih podaktivnosti i međusobnu komunikaciju partnera, saradnika i trećih lica, kao i redovnu komunikaciju sa učesnicima na projektima.
Dalje, projektni asistent je zadužen za pomaganje u izradi projektnih budžeta. Obaveza projektnog asistenta je i koordinacija procesa monitoringa i interne evaluacije. Zajedno sa Projektnim Menadžerom priprema sve izveštaje i evaluacije. Zadužen je i za nabavku kancelarijskog i potrošnog materijala.
Pored ovoga, ima obavezu i da komunicira sa medijima i da izvodi konferencije za novinare. Osim ovih, zaduženja su mu još i ažuriranje vebsajta za projekat na kome je angažovan.
Takođe, obaveza mu je i koordinacija nastavnih aktivnosti tokom realizacije projekata, statistička obrada evalucionih podataka, kao i pomaganje u izradi narativnog i finansijskog izveštaja o realizaciji projekata koji se podnosi donatoru.

Ukratko - zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata.
NVO (organizacija građanskog društva)
Neformalna obuka je sastavni deo ovog posla i potrebno je što češće posećivati treninge i konferencije.
Volontiranje u organizaciji građanskog društva, učešće na programima neformalnog obrazovanja, praksa tokom fakulteta.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Sticanje kontakata, zanimljivo je, društveno je korisno raditi na projektima koji za cilj imaju poboljšanje položaja određene grupe ljudi ili čitave zajednice
Može biti stresno kada su vremenski rokovi kratki.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.