Baza zanimanja

Šef/ica odseka za mlade

Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao,
donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o radu, pruža podršku projektima i inicijativama mladih, organizuje radionice, književne večeri, tribine, sportska takmičenja, humanitarne akcije, takmičenja u besedništvu, debatne klubove, sarađuje sa NVO sektorom, organizuje volonterske klubove, koordinira aktivnostima drugih institucija koje se bave mladima- Centra za soc.rad, Bibliotekom, Centrom za kulturu, sportskim klubovima
Gradska uprava, Odsek za mlade
Srednja ekonomska škola
Obuka za mlade lidere iz Srbije,
Obuka za lidere omladinskih razmena, Francusko-nemačka Kancelarija za mlade, Trening za rad sa decom u domovima za nezbrinutu decu i praktične vežbe. Koordinirala sam grupom od 4 vaspitača i 42 deteta iz doma Vera Blagojević iz Banje Koviljače. Edukacija i vođenje radionica
Stručni saradnik u NVO, projekt menadžer, asistent u državnoj upravi
do 6 meseci
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
Kreativan posao, postoji mogućnost za napredovanje i usavršavanje, vidljivi rezultati rada
Rad i van ugovorenog radnog vremena, nedovoljno plaćen posao, politički pritisci
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.