Baza zanimanja

Menadžer/ka u turizmu

Radnik u menadžmentu turizma obavlja različite zadatke vezane za upravljanje i organizaciju turističkih aktivnosti i destinacija. To može uključivati planiranje putovanja, upravljanje rezervacijama, koordinaciju sa partnerima iz turističke industrije, upravljanje finansijama i marketingom, kao i pružanje usluga klijentima. pored tooga, menadžer turizma se bavi prodajom turističkih aranžmana, uspostavljanjem odnosa i saradnje sa turističkim agencijama, predstavljanjem agencije u poslovnici i van nje, upravljanjem poslovnicom.
različitim sektorima turističke industrije, uključujući turističke agencije, hotelske lance, turističke destinacije, organizatore događaja, kongresne centre, putničke kompanije i slično.
Potrebno je poznavanje više jezika. Tačnije, potrebno je da menadžer u turizmu može da vodi razgovor na više različitih jezika.
Da bi se došlo do ove pozicije neophodno je imati prethodno iskustvo u oblasti turizma (prodavac aranžmana, turistički vodič, informator, praktikant).
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Trgovačke
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Osoba ovog stručnog profila ima priliku da dosta putuje i upoznaje nove kulture. Posao je veoma dinamične prirode.
Obavljanje posla menadžera/ke u turizmu je često stresno i zahteva prekovremeni rad.
Zanimljivo je što u ovom poslu nijedan dan nije isti. Svaki dan je nova avantura sa novim radnim izazovima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.