Baza zanimanja

Menadžer/ka u turizmu

Prodaja turističkih aranžmana, uspostavljanje odnosa i saradnja sa turističkim agencijama, predstavljanje agencije u poslovnici i van nje, upravljanje poslovnicom
Turističkim agencijama, turističkim organizacijama na nivou grada
Usavršavanje znanja stranih jezika
od 500 do 600 evra
Da bi se došlo do ove pozicije neophodno je imati prethodno iskustvo u oblasti turizma (prodavac aranžmana, turistički vodič, informator, praktikant)
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Trgovačke
 • Veština rada pod pritiskom
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
Osoba ovog stručnog profila ima priliku da dosta putuje i upoznaje nove kulture. Posao je veoma dinamične prirode.
Obavljanje posla menadžera/ke u turizmu je često stresno i zahteva prekovremeni rad.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.