Baza zanimanja

Inženjer/ka rudarstva

Inženjeri rudarstva organizuju, prate, nadziru i analiziraju iskorišćavanje mineralnih sirovina u rudnicima. Oni iskorišćavaju rudne sirovine, analiziraju geološke podatke, izrađuju projekte i izgrađuju rudnike, odnosno rekonstruišu pojedine sisteme. Njihov posao uključuje i analize sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina i pripremu za industrijsku preradu. Neki inženjeri rudarstva zajedno s geolozima istražuju lokacije novih rudnika. Inženjeri rudarstva analiziraju kvalitet mineralnih sirovina, razrađuju i razvijaju metode i postupke u proizvodnji, kontrolišu rudarske mašine i opremu. Njihov zadatak je da osiguraju da se rudarski radovi obavljaju u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Pritom i sami izrađuju dijagrame, sheme, skice i izvještaje.
Rudarski radovi se obavljaju u podzemlju ili na površinskom kopu. Inženjeri rudarstva organizuju iskopavanje, održavanje jamskih i površinskih postrojenja i koloseka, održavanje opreme i mašina. Oni prate i unapređuju tehnologiju proizvodnje, organizuju rad svih izvođača, propisuju pravila rada, nadziru primenu tehničkih uputstava i projektnih rešenja prilikom izgradnje rudarskih objekata. Posebno prate i nadziru izvođenje radova, rad osoblja, primenu pravila tehničke zaštite. Izrađuju tehničku i poslovnu dokumentaciju i osposobljavaju osoblje za rad.
Inženjeri rudarstva bave se oplemenjivanjem mineralnih sirovina. Oni proučavaju koji elementi, aditivi, hemijski ili fizički postupci menjaju svojstva mineralnih sirovina, kako bi one imale bolja svojstva u proizvodnji i preradi. Glavni posao im je izrada tehnoloških uputstava, analiza i praćenje procesa obogaćivanja mineralnih sirovina. Pritom redovno obilaze postrojenja za drobljenje, mlevenje, klasiranje, flotiranje rude. Inženjeri rudarstva u pravilu se specijalizuju za određene vrste mineralnih sirovina: ugalj, rude gvožđa, bakar, zlato. Zahvaljujući tome što je ekološka svest danas dosegla viši nivo, rudarski inženjeri sve više se bave rešavanjem problema zagađenja tla, vode i vazduha.
Rudarska industrija, savetodavne firme, vladina tela, ustanove koje se bave strategijom industrijskog razvoja, uvozom ili preradom ruda.
Za samostalni posao potreban je stručni ispit.
Volontiranje ili praksa na istoj ili sličnoj poziciji.

do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost pronalaženja posla u inostranstvu.
Za vreme rada na terenu izloženi su buci rudarskih strojeva, prašini, štetnim gasovima, neprijatnim mirisima, zagušljivoj mikroklimi. Često rade u skučenom prostoru, u jamama, podzemnim tunelima, gde je moguće urušavanje. Rudarski inženjeri koji rade na istraživanju novih izvora borave na otvorenom, pod zemljom, moraju dosta da pešače i da podnose sve vremenske uslove.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.