Baza zanimanja

Pilot/kinja

Piloti su dobro uvežbani profesionalci koji upravljaju avionima i helikopterima kako bi prevezli putnike, robu, poštu, unesrećene, gasili požare, prašili useve ili pomagali u pronalaženju kriminalaca. Većina pilota ipak upravlja avionima za prevoz putnika, robe i pošte. Osim u malim avionima, posadu obično čine dva pilota. Kapetan upravlja avionom i odgovoran je za ostalo osoblje prilikom leta. Drugi pilot – kopilot pomaže kapetanu u komunikaciji s kontrolom leta, u praćenju instrumenata i u upravljanju avionom. Pilot i kopilot pre polaska pažljivo planiraju svaki pojedini let. Pomno proveravaju avion, kako bi bili sigurni da su motori, instrumenti s komandne ploče i ostali sistemi ispravni. Proveravaju jesu li prtljag i roba ispravno ukrcani s obzirom na ravnotežu aviona. Kontaktiraju s dispečerima (otpremnici letova) kako bi saznali kakva ih vremenska prognoza očekuje prilikom leta i na odredištu. Na osnovu tih informacija biraju rutu (pravac putovanja), visinu letenja i brzinu leta, kako bi let bio najsigurniji, najudobniji i najbrži. Kad su uslovi leta ispod minimuma, tada kapetani u saradnji s kontrolorima leta i dispečerima usaglašavaju let s ostalim vazdušnim prometom. Poletanje i sletanje najteži su delovi leta i zahtevaju uigran rad kapetana i kopilota. Kad avion ubrzava pri poletanju, kapetan se usredsređuje na pistu, a kopilot pažljivo prati komandnu ploču. Proračunavanje brzine koja je potrebna da bi avion mogao da leti zahteva razmatranje visine aerodroma, spoljne temperature, težine aviona i brzine i smera vetra. U trenutku kad avion dostigne brzinu poletanja, kopilot o tome izveštava kapetana koji upravljačem podiže nos aviona. Let je sam po sebi relativno jednostavan, osim ako je vreme loše. Piloti uz pomoć autopilota i ostalih kompjuterizovanih instrumenata za upravljanje letom usmeravaju avion u skladu s planiranom rutom. Kontaktiraju s kontrolama leta koje preleću. Kontinuirano i pažljivo motre komandnu ploču kako bi proverili količinu preostalog goriva, stanje motora, sistema za rashlađivanje i održavanje pritiska vazduha i ostalih važnih sistema. Mogu tražiti promenu rute ili visine letenja, ako je let teži nego što se očekivalo. Tada se savetuju s kontrolom leta, pa ako su piloti na drugim visinama prijavili bolje uslove, traže promenu visine leta. Ista procedura se primenjuje kako bi se izbegao vetar koji duva u nos aviona i pronašao vetar koji duva u rep, jer se tako povećava brzina i smanjuje potrošnja goriva. Visinomer im govori na kojoj visini lete, pa tako određuju je li ta visina sigurna s obzirom na planine i druge prepreke. Specijalizovani navigacioni instrumenti i specijalne karte omogućuju im da tačno odrede gde se nalaze. Ostali instrumenti pomažu im u održavanju smera sve do same piste i u sletanju kad ne mogu videti pistu. Kad slete, piloti moraju da ispune obrasce o letu koji se dostavljaju dispečerima. Dužnosti koje se ne odnose direktno na letenje zavise od toga za koga piloti rade. Oni zaposleni u malim klubovima ili kompanijama koje nisu redovni avioprevoznici brinu se i o točenju goriva, pomažu putnicima pri ukrcavanju, čak i vrše manje popravke aviona. Piloti u avionskim kompanijama koji su redovni prevoznici imaju mali opseg poslova koji nije vezan za letenje, a odnosi se uglavnom na ispunjavanje formulara o putnicima i letu. Iskusni piloti podučavaju studente teoriji letenja i letenju na simulatorima aviona i demonstriraju upravljanje avionom ili helikopterom i u skladu s kompanijskim propisima kontrolišu rad svojih kolega. To su instruktori letenja.
Piloti se zapošljavaju u aviokompanijama, u avioklubovima, u vojsci, kao piloti helikoptera u policiji.
Postoji Kurs za dozvolu pilota aviona PPL (private pilot license) ili ATPL (airline transport pilot
Piloti se dodatno školuju za svaki tip aviona kojim upravljaju. Svake godine obnavljaju znanje teorijskim ponavljanjem. Te obnove organizuju školski centri aviokompanija.
od 1500 do 2000 evra
Svi novi piloti prolaze nekoliko nedelja kroz intenzivnu nastavu u simulatorima i učionicama pre nego što ih raspoređuju za let. Piloti u kompaniji, nakon što su uspešno završili i teoretsko i praktično školovanje za višemotorne avione, počinju kao kopiloti pripravnici. Aeroklubovi i druge organizacije koje nisu aviokompanije ne traže toliko letačkog iskustva, ali je komercijalna dozvola minimum koji se zahteva. Poželjno je iskustvo na tipu aviona na kojem će kandidat leteti. U kompanijama se napredovanje obično temelji na vremenu provedenom u kompaniji, pa prednost imaju oni koji su duže u kompaniji. Napreduje se od pripravnika za mlađeg kopilota do mlađeg kopilota, zatim do kopilota pa starijeg kopilota. Nakon toga slede kapetanska mesta: mlađi kapetan, kapetan, instruktor.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Stalno se putuje, a s obzirom na to da su nekada razlike između letova nekoliko dana, nudi se mogućnost upoznavanja mnogih novih zemalja i kultura.
Piloti rade i radnim danom i praznikom, danju i noću. Oni koji lete na dugim linijama mogu patiti zbog raznih fizioloških promena usled čestih promena vremenskih zona. Na takvim letovima nužni su duži odmori. Veštački uduvavan vazduh i njegova velika suvoća (6-8% vlage) mogu dovesti do dehidracije. Oni koji rade na zaprašivanju useva mogu biti izloženi štetnom uticaju hemikalija. Iako letenje zapravo ne podrazumeva veliki fizički napor, odgovornost za sigurnost leta i zahtev da se brzo donose odluke pod pritiskom i stalno motrenje instrumenata može biti zamorno.
Primanja su među najvišima u našoj zemlji, iako su razlike velike, zavisno od toga ko je poslodavac. Plata se određuje na osnovu veličine, tipa i brzine aviona kojim piloti upravljaju i broja sati letenja. Dodaci se isplaćuju za dane provedene izvan baze i međunarodne letove. Primanja pilota razlikuju se zavisno i od toga je li reč o kopilotu, kapetanu ili instruktoru. Primanja iskusnih kapetana na velikim avionima s mnoštvom međunarodnih letova noću i praznikom mogu biti i do osam puta veća od prosečne plate u zemlji.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.