Baza zanimanja

Inženjer/ka za preradu drveta

Inženjeri/ke za preradu drveta upravljaju tehnološkim procesima u drvnoj industriji i u proizvodnji papira i celuloze. Osim toga, neki od njih učestvuju i u upravljanju fabrikama kao menadžeri, zatim mogu raditi u nabavci materijala, prodaji i marketingu u kompanijama u kojima rade. Ipak, njihovi osnovni zadaci su organizacija rada, priprema proizvodnje i konstruisanje proizvoda. Organizacija rada i priprema proizvodnje znače da oni raspoređuju mašine, a time i radne operacije, u fabrici, kako bi se postigao optimalan proces proizvodnje. Dalje, inženjeri/ke prerade drveta organizuju pristizanje materijala potrebnih za proizvodnju, tako da ih uvek ima dovoljno, a nikad previše. Moraju da paze na stvaranje “uskih grla” u proizvodnom procesu, što znači da moraju dobro da poznaju raspored i brzinu rada na pojedinačnom radnom mestu. Inženjeri prerade drveta konstruišu proizvode drvne industrije: građevinsku stolariju (prozori, vrata i slično) i nameštaj. Najčešće ne dizajniraju nameštaj, nego rešavaju tehničke probleme pri konstrukciji nameštaja. Konstruisanje znači crtanje novih proizvoda, ali i prilagođavanje mašina merama novih proizvoda.
Inženjeri/ke za preradu drveta u svom radu sarađuju s drvnim tehničarima u poslovima organizacije rada i pripreme proizvodnje, s upravom fabrike oko nabavke potrebnih materijala, ali i s poslovođama, pa i sa svim radnicima u svojoj smeni.
Inženjeri za preradu drveta rade većinom u fabrikama za obradu drveta, ali rade i u školama (drvna ili građevinska), laboratorijama, u zavodima za ispitivanje materijala, konstrukcija, drvne tehnologije i slično.
Tehnička škola za obradu drveta
Sajmovi i slične manifestacije zbog upoznavanja novih proizvoda i tehnologija
od 500 do 600 evra
Volontiranje ili profesionalna praksa kao asistent iskusnom inženjeru prerade drveta.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Ponekad se putuje (na sajmove i slične manifestacije zbog upoznavanja novih proizvoda i tehnologija).
Inženjeri za preradu drveta koji rade u proizvodnji izloženi su buci, prašini i različitim hemikalijama (boje i lakovi).
Poželjno je pre fakulteta završiti neku od tehničkih škola, jer su za upis potrebni predmeti matematika, biologija i hemija, a tokom samog školovanja na fakultetu potrebno je dobro poznavati tehničko crtanje zbog velikog broja predmeta iz konstrukcija.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.