Baza zanimanja

Logoped / logopetkinja

Logopedi se bave jezičnim poremećajima i govorom uopšteno. To znači da analizirati govor, komunikaciju, glas i naglasak dece i odraslih te im pomagati u ispravljanju tih grešaka. Prema dogovoru s lekarom ili samoinicijativno postavlja se dijagnoza. Da bi to učinio, logoped obavlja audiometrijska ispitivanja, te se oslanja na medicinsko područje fonijatrije. Kada je analiza završena, određuje se individualni plan lečenja i radi vežbe s pacijentima kako bi ispravili poremećaje. To mogu biti zadaci vezani za sintaksu, gramatiku, fonaciju ili vokabular uopšteno. Kod nekih pacijenata, lgoped se mora posavetovati sa radnim terapeutima, učiteljima ili lekarima, kako bi odredio prikladan plan lečenja.
Uopšteno, logoped je trener za obuku glasa i govora i on se bavi prevencijom, dijagnostikovanjem i tretmanom svih procesa i funkcija vezanih za funkciju govora (osobe sa govornim smetnjama), te percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika (osobe sa poteškoćama u pisanju i čitanju), kao i oblicima neverbalne komunikacije (za osobe oštećenog sluha).
Centrima za rehabilitaciju, klinikama, savetovalištima, obrazovnim ustanovama.
Praksa fakulteta uključuje vežbe sa osobama kojima je ovaj tip pomoći potreban u centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, za medicinsku rehabilitaciju, ustanovama vezanim za obrazovanje, klinikama i savetovalištima.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Analitičko razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Pružanje pomoći deci i odraslima u otklanjanju poteškoća vezanih za govor, jezik i komunikaciju, što je od izuzetnog značaja za njihovo funkcionisanje u društvu, svakodnevnom životu i radu.
Potrebno je mnogo strpljenja, upornosti, entuzijazma, dobre saradnje i razumevanja, kako bi se zajedničkim radom i trudom postigli željeni rezultati.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.