Baza zanimanja

Marketing istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti kampanja u oblasti marketinga, promocije i prodaje. Na osnovu dobijenih rezultata kreiraju se predlozi za marketing menadžment u cilju poboljšanja kvaliteta i pozicije proizvoda i/ili usluge na tržištu.

Marketinškim agencijama za istraživanje tržišta, Zavodu za statistiku, Ministarstvu finansija, Ekonomskom institutu, Agenciji za privredni razvoj itd.
Ekonomska škola
Potrebno je odlično poznavanje rada na računaru, programa SPSS za statističku obradu i analizu podataka, zatim engleskog jezika. Veoma je bitno neformalno obrazovanje u smislu: kvalitativne i kvantitativne analize, veština pisanja izveštaja, prezentacija, saopštenja.

od 600 do 700 evra
Neophodno je iskustvo na istraživačkim projektima.

od 1 do 2 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Fleksibilnost
Tržište je veoma promenljivo, tako da ovaj posao zahteva stalno praćenje stanja i promena na istom, stoga je veoma dinamičan. Radi se i na terenu, tako da su moguća i putovanja tokom istraživanja. Bitno je napomenuti da se radi u timu, što ovaj posao čini još zanimljivijim.

Veština rada pod pritiskom vrlo je poželjna pri obavljanju ovog posla, jer ste vrlo često pritisnuti vremenskim rokovima za izvršenje posla. Rad sa ljudima zahteva mnogo strpljenja i određeni pristup, jer su informacije koje od njih dobijate ključne za dobijanje prave slike o stanju na tržištu, a samim tim i uspešno sprovođenje istraživanja.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.