Baza zanimanja

Veterinar/ka (doktor/ka veterine)

Pregled i lečenje životinja (u gradovima uglavnom lečenje kućnih ljubimaca); hirurški zahvati, vakcinacije; veterinarovo polje rada sve je šire otkako se uvode razne nove tehnike gajenja domaćih životinja.
veterinarska ambulanta, državna veterinarska ustanova, zoološki vrt, farma za uzgoj domaćih životinja.
Staž tokom studija, mnogobrojna praksa i rad sa životinjama.. Pripravnički staž traje godinu dana, nakon čega se polaže stručni ispit, što predstavlja uslov za dobijanje licence. Po Zakonu o veterinarstvu samo licencirani doktori veterinarske medicine mogu da obavljaju veterinarsku delatnost.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Pomagačke, humanističke
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Zanimljiv posao, nije monoton, čist. Rad sa životinjama pruža zadovoljstvo ljubiteljima životinjskog sveta.
Veterinari rade u ambulantama i klinikama, ali vrlo često i u nepovoljnim uslovima: u štalama, na otvorenom i sl. Često moraju putovati na farme, sela, na stočne sajmove, bez obzira na vremenske uslove. Posao veterinara fizički je naporan. Veterinari su često izloženi mogućnostima zaraze i povrede. Većini veterinara radno vreme nije strogo određeno već moraju stalno biti u pripravnosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.