Baza zanimanja

Pedagog/škinja u centru za socijalni rad

Poslovi procenjivanja snaga i slabosti pojedinca i porodice (intervjui, terenske posete, analiza dokumentacije, saradnja sa školama, bolnicama, policijom), planiranje usluga i mera iz domena socijalne i porodične zaštite, realizacija planiranih usluga, evaluacija efekata usluga. Procenjivanja razvoja i porodičnih kapaciteta maloletnih izvršilaca krivičnih dela, pisanje izveštaja sudovima koji protiv njih vode krivične postupke, prisustvovanje suđenjima i predlaganje izricanja vaspitnih mera, realizacija i evaluacija vaspitnih mera koje sudovi izriču. Procenjivanje razvojnih interesa dece i odraslih prilikom razvoda brakova u kojima ima dece, sastavljanje nalaza i mišljenja sudovima pred kojima se vode postupci za poveravanje dece i modeli odnosa sa drugim roditeljem, po zahtevu sudova. Neodložne intervencije u vezi sa decom i odraslima (napuštena, izgubljena i zlostavljana deca, beskućni odrasli) van radnog vremena i noću. Učestvovanje u radu interdisciplinarnih timova (sa psihologom, socijalnim radnikom, pravnikom, kao i stručnjacima drugih institucija) u procenjivanju, planiranju, realizaciji i evaluaciji mera zaštite žrtava porodičnog nasilja (dece i odraslih). Pedagog (u okviru stručnog tima) procenjuje kapacitet za vaspitavanje deteta bez roditeljskog staranja od strane potencijalnog usvojiteljskog para; učestvuje u pripremi usvojitelja za usvojenje. Pedagog prati i interveniše u vezi sa razvojem, obrazovanjem i življenjem dece i mladih koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama i domovima.
Centar za socijalni rad
Psihoterapija, psiho-socijalno savetovanje, asertivni trening, trening veština usvojiteljskog roditeljstva i ostali treninzi iz ove oblasti
od 400 do 500 evra
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Sticanje bogatog iskustva sa ljudima i njihovim životnim problemima, dinamičnost (kancelarija, teren, saradničke ustanove i izvan mesta u kome radite),
Niska zarada, relativno mala mogućnost napredovanja, opterećenost obimom posla, ponekad je naporno raditi sa teškim životnim pričama.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.