Baza zanimanja

Bankarski/a službenik/ca

Šalterski službenici u bankama obavljaju vrlo širok dijapazon bankarskih poslova: obavljaju uplate, isplate i prenos sredstava, primaju depozite i uplate za kredite, ispunjavaju obrasce neophodne za odobravanje kredita i drugih bankovnih usluga, prodaju ili kupuju strani novac. Pre nego što isplate novac ili obave neku transakciju šalterski službenici u bankama moraju da provere podatke koji se odnose na broj računa, ime banke, tačnost iznosa, ispravnost ispunjenih dokumenata, a naravno moraju utvrditi i identitet osobe za koju obavljaju uslugu.
Posebno pažljivo moraju da prebroje novac prilikom uplate ili isplate. Moraju da provere ispravnost podataka navedenih u čeku. Pri obavljanju svog posla bankarski službenik koristi aparate za računanje i kompjuterske terminale. Kompjuterski terminali najčešće omogućavaju direktan uvid u stanje računa klijenta korisnika usluge. Savremena informatička tehnologija omogućava ispunjavanje obrazaca, uplatnica i naloga za isplatu tako da se ta vrsta posla sve manje obavlja ručno. Radno vreme šalterskih službenika u bankama počinje pre i završava se nakon radnog vremena u kojem je banka otvorena za svoje klijente. Dan započinju brojeći novac kojim će tog dana raditi, a zatim proveravaju i overavaju taj iznos kod svojih rukovodilaca. Šalterski službenici tokom radnog dana koriste se novcem za isplatu ili uplatu i odgovorni su za njegovu sigurnost i pravilnu upotrebu. Nakon zatvaranja banke za klijente šalterski službenici moraju da prebroje novac u blagajni, izlistaju uplatnice i naloge za isplatu i utvrde stanje u dnevnoj blagajni. Moraju da urede i čekove i izvode kreditnih kartica. Na kraju dana moraju da sastave statističke izveštaje i da izrade dnevne bilanse, koji služe za finansijsko knjigovodstvo. Deo radnog vremena šalterski službenici provode na obukama i razvoju svojih veština. Kako banke sve više uvode složene finansijske usluge, šalterski službenici se sve više pripremaju za poslove tzv. ličnog bankara. Lični bankari, osim navedenih poslova, informišu i savetuju korisnike usluga o celokupnoj ponudi proizvoda/usluga banke, otvaraju, vode i obavljaju sve poslove vezane za tekuće i štedne račune, uloge i račune za obveznice, ugovaraju i prodaju usluge telefonskog i/ili kompjuterskog bankarstva, kartica, sefova, vrednosnih papira.
Banci
Gimnazija, srednja ekonomska škola
od 300 do 400 evra
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
Rad sa ljudima
Rad pod pritiskom, nema prostora za grešku.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.