Baza zanimanja

Pedagoški/a asistent/kinja

Pedagoški asistent je profesionalno obučen član školskog osoblja koji, u radu sa nastavnicima, decom, porodicama i zajednicom, pomaže deci iz marginalizovanih grupa da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju tokom školovanja. Uloga pedagoškog asistenta kao novog tipa prosvetnog radnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama se pre svega odnosi na podršku u učenju deci iz osetljivih grupa stanovništva, na rad sa decom koja dolaze iz socijalno depriviranih sredina (ruralnih sredina, sela), romskom decom i, uopšte, na rad sa decom za koju nastavni kolektiv proceni da im je potrebna obrazovna podrška kroz različite vidove individualizovanog pristupa u radu u okviru nastave. Pedagoški/a asistent/kinja učestvuje u realizaciji nastavnog procesa koji kreira i u okviru odeljenja sprovodi učitelj ili predmetni nastavnik, tako što asistira nastavniku u realizaciji nastavnih aktivnosti sprovodeći zadatke po nalogu nastavnika za određenu grupu učenika ili jednog učenika za koje je identifikovana potreba za individualizovanim pristupom u savlađivanju nastavnog gradiva. Tokom cele godine asistenti učestvuju na sastancima Školskog inkluzivnog tima, Tima za zaštitu dece od nasilja u školama i drugim školskim timovima.
Obrazovno-vaspitne ustanove
Gimnazija
Uslov koji se odnosi na obrazovanje jeste završena obuka za obavljanje ovim zanimanjem.
od 200 do 300 evra
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
  • Radoznalost
  • Dobrodušnost
Mogućnost za iskorišćavanje svih humanih kapaciteta u radu sa društveno-osetljivim grupama
Posao nije dovoljno plaćen, s obzirom na obim i sadržaj posla
Važno je da osoba koja želi da se bavi ovim zanimanjem poseduje visoku motivaciju za pružanje pomoći drugima, pomagačke, komunikacione i istraživačke veštine kao i visoko razumevanje različitosti među ljudima.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.